Floorometry 201 Stainless Steel Entrance Flooring

Floorometry มอบความเป็นไปได้ทางด้านรูปลักษณ์มุมมองที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจหลายร้อยแบบให้กับสถาปนิกและผู้ออกแบบ ทั้งนี้ความงามอันแท้จริงนั้นก็ยังอยู่บนพื้นฐานทางวิศวกรรมทเพื่อใช้ในงานก่อสร้างใหม่และการปรับปรุงอาคาร

201 Stainless Steel Entrance Flooring | Cable Weave

สำหรับ Floormetry 201 สถาปนิกและนักออกแบบสามารถเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x 460…

201 Stainless Steel Entrance Flooring | Flat Weave

สำหรับ Floorometry 201 สถาปนิกและนักออกแบบสามารถเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x 460…

201 Stainless Steel Entrance Flooring | S/S Basket Weave

สำหรับ Floorometry 201 สถาปนิกและนักออกแบบ สามารถเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x…

201 Stainless Steel Entrance Flooring | Bronze Basket Weave

สำหรับ Floorometry 201 สถาปนิกและนักออกแบบ สามารถเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x…

201 Stainless Steel Entrance Flooring | Combination Weave

สำหรับ Floorometry 201 สถาปนิกและนักออกแบบ สามารถเลือกเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x…

201 Stainless Steel Entrance Flooring | Zipper Weave

สำหรับ Floorometry 201 สถาปนิกและนักออกแบบ สามารถเลือกสรรลวดลายตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร รุ่นนี้ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในรูปแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด  460 x…

นวัตกรรมใหม่สำหรับระบบปูพื้นทางเข้า

Floorometry®    เป็นระบบปูพื้นทางเข้าอาคารใหม่ล่าสุด ซึ่งช่วยให้นักออกแบบเติมแต่งความงามและประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสูงสุดโดยที่ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย  สถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในสามารถเลือกระบบปูพื้นที่ไม่เหมือนใครได้ถึง 4 แบบ ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวให้เลือกมากมายหรือจะเลือกจับคู่ผสมผสานก็ได้  สำหรับ

Floorometry ทุกรุ่นมอบความเป็นไปได้ทางด้านรูปลักษณ์มุมมองที่ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจหลายร้อยแบบให้กับสถาปนิกและผู้ออกแบบ  ทั้งนี้ความงามอันแท้จริงนั้นก็ยังอยู่บนพื้นฐานทางวิศวกรรม  Floorometry ทั้ง 4 แบบนั้นผลิตเป็นขนาดแผ่นสี่เหลี่ยมมาตรฐาน 460 x 460 มม. ซึ่งออกมาเพื่อให้ติดตั้งได้เสมอผิวพื้นรอบๆ   สำหรับการใช้งานในอาคารก่อสร้างใหม่หรือโครงการปรับปรุงอาคาร ที่พื้นเดิมลดระดับอยู่แล้ว ระบบพื้น Floorometry ออกแบบมาให้ติดตั้งโดยใช้อีพ็อกซี่ซีเมนต์ เมื่อติดตั้งแล้ว ทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกมั่นคงเมื่อยืนหรือเดินบนระบบพื้นดังกล่าว  ระบบพื้น Floorometry ทุกรุ่นได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้รับน้ำหนักล้อ มีลักษณะเป็นร่องเพื่อดักจับฝุ่นดิน โคลน และน้ำ  ช่วยให้ภายในอาคารสะอาดและแห้ง และผิวชั้นบนสุดถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดได้ทั่วถึง Floorometry ได้รับการยอบรับอย่างกว้างขวางว่ามีส่วนส่งเสริมการออกแบบอาคารสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน LEED® credits

Real metal provides great performance and aesthetics

Withstands heavy rolling loads

Debris collection

ดูข้อแนะนำตัวเลือกสินค้าทั้งหมดและข้อมูลด้านเทคนิค

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ล้ำสมัยคุณภาพเหนือความคาดหมาย

Floorometry 201 ยกระดับระบบพื้นปูทางเข้าอาคารแบบสเตนเลสสตีลไปสู่มิติใหม่ สถาปนิกและนักออกแบบสามารถเลือกจากแบบลวดลายตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นใหม่ๆ ที่สวยงามซึ่งทำให้ทางเข้าอาคารดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงสูง เกรด 304 ในขนาดแผ่น 460 X 460 มม. Floorometry201 ช่วยกำจัดฝุ่นดินได้ในปริมาณมากตามลักษณะการออกแบบ รุ่น 201 นี้ติดตั้งคล้ายกับการปูกระเบื้อง ส่วนบนสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลาที่ต้องการ

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน: 0.64 – 0.81
  • รับน้ำหนักล้อขณะเคลื่อนที่ได้: 250 กก.
  • มีส่วนช่วยส่งเสริมอาคารสีเขียวระดับ LEED IEQ Credit 5
  • มีส่วนช่วยส่งเสริมอาคารเขียวระดับ LEED MR Credit 4ฃ