ชุดระบายอากาศจากการดับเพลิง

ระบบระบายอากาศจากการดับเพลิงของเราจะช่วยป้องกันผนังภายในและโครงสร้างฝ้าเพดานจากแรงดันที่สูงขึ้นระหว่างทำการฉีดพ่นสารดับเพลิง

ERP-T-FS ชุดระบายอากาศจากการดับเพลิง

ด้วยแกนหุ้มฉนวนแบบค่อนข้างแน่นแข็งแรงพร้อมปูนฉาบปิดหนา 1 มม. หรือแบบผิวเรียบนั้น ระบบระบายอากาศจากการดับเพลิงชุดนี้สามารถติดตั้งได้ส่วนผนังนอกอาคารใดๆ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานข้อกำหนดของ NFPA  แผง Explovent® มีน้ำหนักเบา เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโดยเร็วเมื่อมีแรงดันที่เพิ่มขึ้น  แผง…

ระบบระบายอากาศแบบพิเศษของ CS

ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานข้อกำหนดของ NFPA  แผง Explovent® มีน้ำหนักเบา เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโดยเร็วเมื่อมีแรงดันที่เพิ่มขึ้น  แผง Explovent สามารถทดสอบได้ทุกขณะที่ต้องการ และปรับตั้งใหม่ได้ทุกครั้งภายหลังเกิดเหตุการณ์ การระบายควันที่เกิดจากการเผาไหม้หรือระเบิดผ่านการทดสอบและรับรองโดย FM และปรับตั้งจากโรงงานเบ็ดเสร็จเพื่อให้เกิดการระบายควันที่ความดันอากาศต่ำตามค่าที่ออกแบบไว้  ระบบระบายอากาศจะช่วยระงับเพลิงที่จะส่งผลต่อผนังภายในและฝ้าเพดานอันเนื่องมาจากความร้อนและความดันที่สูงขึ้นภายในห้องระหว่างการฉีดพ่นสารดับเพลิง

Real metal provides great performance and aesthetics

Factory Mutual Approved

Designed to NFPA Guidelines

ดูข้อแนะนำตัวเลือกสินค้าทั้งหมดและข้อมูลด้านเทคนิค

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ระบบทดสอบภาคสนามเพียงหนึ่งเดียว

อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันหรือแผงลดแรงดันซึ่งจะเปิดออก ที่มีโดยทั่วไปนั้น ไม่สามารถทดสอบภาคสนามได้ คุณจึงไม่มีทางรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานได้หรือไม่จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง  แต่ Explovent® ได้รับการปรับแต่งเบ็ดเสร็จจากโรงงาน เพื่อปลดปล่อยควันและความร้อนที่ความดันตามค่าที่ออกแบบไว้ สามารถทดสอบ Explovent ภาคสนามได้ทุกขณะเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยของเราที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

  • ก่อนการระเบิด: กลไกปลดปล่อยของ Explovent ซึ่งผ่านการรับรองโดย FM ได้รับการปรับเบ็ดเสร็จมาจากโรงงานให้ระบายควันและความร้อนได้ที่ความดันต่ำ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วขณะที่ความดันปรับเพิ่มมากขึ้น แต่ตัวแผงที่ช่วยระบายควันและความร้อนยังคงปิดอยู่เช่นเดิม
  • ขณะเกิดการระเบิด: จุดที่ต้องการให้มีการระบายควันหรือความร้อนจากการระเบิดหรือเพลิงไหม้จะเป็นส่วนที่อ่อนที่สุดของโครงสร้างภายนอก เมื่อแผง  Explovents ได้รับแรงดันที่เพิ่มขึ้น มันจะเปิดออกอย่างรวดเร็วเพื่อระบายอากาศร้อนและควันออกไปภายนอกอาคารทันที
  • ภายหลังการระเบิด:  อุปกรณ์เปิดค้างของ Explovent จะป้องกันไม่ให้แผงปิดตัวเพื่อให้เกิดแรงดันภายในอาคารน้อยที่สุด แผงดังกล่าวสามารถปรับเลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งปิดสนิทได้ด้วยมือหรือพนักงานผู้ดูแล