Storm Resistant

See product

Geometric Grilles

See product

Corner Guards

See product

Wall Covering

See product

Handrails

See product

Infill Sunshades

See product

Cantilevered & Suspended Sunshades

See product

Cantilevered & Suspended Sunshades

See product

Wall Covering

See product

Sculptura

See product

Vision Barriers

See product

Cantilevered & Suspended Sunshades

See product

Infill Sunshades

See product

บริการเพื่อแก้ปัญหา อาคารที่ซับซ้อน มานานกว่า 60 ปี

พันธสัญญาของเราต่อคุณภาพ เป็นที่ประจักษ์ด้วยสินค้ากว่า 400 ผลิตภัณฑ์

มีสำนักงานหลายแห่ง ใน 25 ประเทศ พร้อมให้บริการลูกค้า

สร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบ และฟังก์ชั่นการใช้งาน ใน 10 สายการผลิตสินค้า

เป็นผู้นำทางนวัตกรรมใน อุตสาหกรรมด้วยลิขสิทธิ์ มากกว่า 40 ลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด
บทความทั้งหมด

เราออกแบบ ทดสอบ และผลิตตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด

เรารับรองได้ว่า สินค้าของเรามีคุณภาพการทำงานในระดับสูงสุด ก่อนส่งตรงถึงไซต์งาน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริการอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับอาคารชั้นนำ

หลายๆอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกทั่วทุกภาคส่วนธุรกิจที่หลากหลายล้วนแต่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเรา

โครงการทั้งหมด
โครงการทั้งหมด

เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะยืนหยัดในตำแหน่งผู้นำอย่างมั่นคง

งานประจำของเรามีความท้าทายอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวข้องกับการควบคุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยจิตสำนึกต่อการพัฒนากฎระเบียบต่างๆ

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา